Wommels.nl

2018 verhalen in It Tsiispakhús

Datum: vr. 26 jan, 2018 19:00
Locatie: Tsiispakhûs

thumb logotsiispakhus

Vrijdagavond 26 januari as. stapt museum it Tsiispakhûs in Wommels , samen met veel andere musea in Fryslân, in de voetsporen van Waling Dijkstra om een Winterjûnenocht te beleven als vroeger, maar nu als opening van het culturele jaar KH2018/LF2018. Vertellers Durk Hibma, Romke toering en Douwe Willemsma. Lees hier meer.

Doorzoek agenda