Wommels.nl

Praat met de Raad (DBW)

Datum: di. 5 juni, 2018 19:30 - 19:30
Locatie: It Dielshûs

‘Praat met de raad’ wordt deze keer speciaal georganiseerd voor de inwoners in de regio van Wommels. Voor 'Praat met de raad' geldt een vrije inloop; aanmelden
vooraf is dus niet nodig. ‘Praat met de raad’ is een belangrijke activiteit van de gemeenteraad die een aantal malen per jaar
wordt gehouden op verschillende locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het biedt inwoners de
mogelijkheid om hun raadsleden, hun volksvertegenwoordigers, beter te leren kennen. Omgekeerd
krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio's van onze gemeente.
Tijdens de bijeenkomst is er voor maximaal drie inwoners de gelegenheid om een onderwerp
publiekelijk, op de zeepkist, aan de orde te stellen. Deze zeepkistpraatjes duren hooguit vijf minuten
per persoon. De raadsleden kunnen daarna over onder andere deze onderwerpen met de inwoners in
gesprek gaan. De inwoners die deelnemen aan 'Praat met de raad' bepalen dus zelf waarover zij met
raadsleden willen spreke

Doorzoek agenda