Wommels.nl

Rûntepetear over opvang vluchtelingen

 

runtepetear2016-02-01 07

Maandagavond was er in het gemeentehuis een rûntepetear over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Door het recente nieuws over de aanvraag van het COA om het leegstaande Resi-gebouw als noodopvang in te richten was er een grote publieke belangstelling. Maar liefst negen mensen maakten gebruik van de gelegenheid om in te spreken. De belangrijkste vragen (komt er daadwerkelijk een noodopvang en zo ja, hoeveel en wat voor mensen komen er dan en voor hoe lang?) konden deze avond nog niet beantwoord worden. Op maandag 15 februari is er een raadsvergadering waarin er meer duidelijkheidheid zal komen.

 

Het college gaf bij monde van burgemeester Liemburg aan dat zij 100-150 vluchtelingen voor een dorp als Wommels te hanteren zou te vinden, maar dat het COA als ondergrens een aantal van 200 hanteert. Dit zou voor gemeente dan de absolute bovengrens zijn. Een noodopvang is voor de duur van minimaal zes maanden en maximaal twee jaar.

Eén van de insprekers was huisarts Meerdink die een oproep deed om de huisartsen in Littenseradiel vroegtijdig aan te sluiten in het proces zodat de mogelijk te verlenen zorg gewaarborgd is. 

Maureen van der Schaar wees op het belang van de heldere, open communicatie naar het dorp en haar bewoners. Dit zou een verdeeldheid in Wommels, die ze nu al ziet ontstaan, kunnen voorkomen. Door onduidelijkheden en halve waarheden neemt deze juist toe. Portefeuillehouder burgemeester Liemburg gaf aan dat de gemeente dit ook erg belangrijk vindt.

De overige insprekers waren voornamelijk ondernemers/bewoners van het bedrijventerrein en zij gaven allen aan dat ze vreesden voor de veiligheid van hun eigendommen en gezinnen. De grootste groep vluchtelingen bestaat immers uit alleenstaande jonge mannen. 

De avond verliep, in tegenstelling tot op sommige andere plaatsen, in een rustige, respectvolle sfeer. De aanwezige politie hoefde dan ook in het geheel niet in actie te komen.

Voor wie de avond rustig terug wil kijken kan dit op deze link naar de site van de gemeente doen.