Wommels.nl

Vanavond Meningvormende Raadsvergadering

Vanavond wordt in het gemeentehuis een meningvormende raadsvergadering gehouden met onder andere op de agenda de Noodopvang Vluchtelingen. Er worden twee informatieve memo's aan de raad besproken en er zijn door de heer Van der Meer van de VVD twee moties ingediend. Ook de meest recente informatie, die verkregen is op het rûntepetear van 1 februari en bezoeken van raadsleden aan het Resi-gebouw en het industrieterrein, komt aan de orde. In de moties wordt het college opgedragen beleid op te stellen inzake de handhaving van de openbare orde en maximaal aan 100 personen noodopvang te bieden gedurende 2 jaar. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.