Wommels.nl

Boekbesprekking yn de Bieb

boekbespreking

Justerjûn wie der yn de Bibleteek in boekbesprekking ûnder lieding fan Harrie Strubbe, op de foto de dielnimmers hjiroan. De Bieb hashtagde sels al #mannenboek, der sieten yndie benammen mannen oan tafel. Besprutsen waard it boek De Offers van Kees van Beijnum. In oare hashtag fan de Bieb wie #aanrader. Sa te sjen hawwe se der wol in pear om út te lienen.