Wommels.nl

Inspectie zeer te spreken over It Fûnemint

funemint

Maandag 8 februari,  heeft It Fûnemint bezoek gehad van de inspectie van onderwijs. Eens in de 4 jaar komt de inspectie langs om de kwaliteit op de scholen te onderzoeken. Het laatste bezoek dateerde alweer van 2011. Deze keer werd de school beoordeeld volgens het nieuwe inspectiekader op 4 verschillende kwaliteitsgebieden. Er werd gekeken naar ‘de Onderwijsresultaten’, ‘het Onderwijsproces’, ‘het Schoolklimaat en Veiligheid’ en ‘de Kwaliteitszorg en ambitie’. Deze 4 kwaliteitsgebieden werden dan weer onderverdeeld in een aantal aspecten. In totaal is de school beoordeeld op 9 aspecten. Daarnaast zijn er op deze dag gesprekken gevoerd met team, ouders en leerlingen. Dit verliep allemaal erg positief.

Op dinsdag 9 februari vond het eindgesprek plaats met bestuur, directie en team. De inspectie was vooral zeer te spreken over onze manier van werken aan kwaliteitszorg, veiligheid/schoolklimaat en de zicht op ontwikkeling van leerlingen. Op alle gebieden scoorde de school ‘ruim voldoende of ‘goed’ en dus is It Fûnemint weer een ‘groene’ school. Een resultaat waar de school erg trots op is.