Wommels.nl

Stifting Mosk

mosk

Het afgelopen schooljaar hebben de kinderen en leerkrachten op de beide basisscholen i.s.m. Stifting Mosk muzieklessen kunnen volgen die met succes werden gegeven door meester Wieger, student aan het Prins Claus Conservatorium. Eén van de doelstellingen van Stifting Mosk is om kinderen enthousiast te maken voor muziek. En die doelstelling is in het afgelopen schooljaar zeker bereikt, getuige het filmpje bij >>>Meer. 

 

Ook het komend schooljaar hoopt Stifting Mosk weer vol enthousiasme verder te gaan met "Musyk Op SKoalle". Meer informatie over Stifting Mosk is te vinden op de website www.stiftingmosk.nl