Wommels.nl

Boeken inleveren bij de Bieb komende 3 weken

bieb

De bibliotheek in Wommels is de komende drie weken alleen op maandag open. Door een interne fout kan het zijn dat uw inleverdatum niet klopt en wel op een woensdag of vrijdag is. Als u dit aangeeft bij het inleveren dan zorgen de dames van de bieb ervoor dat het eventuele te laat geld kwijtgescholden wordt.