Wommels.nl

Reuzengrutto duikt op bij Inspiratiedag

skries

De Reuzengrutto van Mark Nijdam die afgelopen zaterdag verdween, is weer boven water. Woensdag dook het vier meter hoge kunstwerk op voor It Dielshûs, waar het project Greidhoeke goes Onderwijs officieel van start ging met een heuse inspiratiedag.

Ruim 200 kinderen van de 4 scholen van Gearhing OT7, waar ook OBS de Opslach Wommels onder valt, hebben deze dag deelgenomen aan diverse workshops rondom kunst en cultuur.

 Voor de midden/bovenbouw was één van de onderdelen College Tour met professor Theunis Piersma, waar de kinderen de gelegenheid kregen om professor Piersma de hemd van het lijf te vragen. Al met al een zeer inspiratievolle dag een een prachtige start van dit project waarbij de talentontwikkeling centraal staat. De eerste foto's van deze dag zijn te vinden via de Facebookpagina van OBS de Opslach of Greidhoeke goes onderwijs.

Dat de Reuzengrutto niet echt was verdwenen zal vast veel mensen geruststellen. Veel inwoners en belangstellenden maakten zich al zorgen, zo bleek uit de berichten op Twitter en de vele telefoontjes die Murk Nijdam heeft gehad. De Reuzengrutto zal nog tot zaterdag naast It Dielshûs schitteren, daarna zal Murk het kunstwerk weer een plaatsje geven op zijn eigen land.