Wommels.nl

Rozemarijn Strubbe op de poster foar KH2018

roos

Rozemarijn Strubbe stiet yn Ljouwert rûnom op in reklameposter foar KH2018. Se is sels al har plakjes efkes del west. Rozemarijn is projektlieder fan De Reis, in mienskipskeunstprojekt fan Keunstwurk.