Wommels.nl

Algemiene Ledefergadering KF Wommels

logo1

Op woensdag 22 maart heeft KF Wommels een algemene ledenvergadering gepland. De avond start om 20.00 uur in de kantine. Onder meer op de agenda het voorstellen van het bestuur rondom de Stichting Freule. Op de site van de kfwommels.nl is de hele agenda te vinden.