Wommels.nl

Open dag! op de Opslach

obs de_opslach

Woensdag 22 maart 2017 is iedereen die eens een kijkje wil nemen op basisschool de Opslach in Wommels van harte welkom!

Deze dag zal in het teken staan van De GROTE Rekendag! Om 08.30 uur een gezamelijke start op het plein, gevolgd door activiteiten in de groepen.