Wommels.nl

Slachtepop 10 juny

thumb logoslachtepop

Slachtepop 2017 is fan't jier op sneon 10 juny. Optrede sille The Recipe en De Suskes. De jûns dêrfoar is de Wylde Nachtkeatsparty yn de 'Slachte Keatsdome'. Muzyk hjirby fan troubadour Frerik de Swetser. It belooft wer in grut spektakel te wurden op de Littenserbuorren. Lês mear hjiroer op de webside en facebook fan Slachtepop.