Wommels.nl

Kaartferkeap Greidhoek Festival is los!

Greidhoeke 2017

Je kinne der net om hinne..."Make Love Not Wâl", ít tema foar it Greidhoek Festival wat op 9 septimber oansteande hâlden wurdt op it swimbadterrein. Kaartsjes binne te keap by de Jumbo yn Wommels, mear ynformaasje is te fynen op www.greidhoekfestival.nl