Wommels.nl

Huldiging "Froulju's PC"

kf wommels

Vanavond vindt in de kantine van de KF de huldiging plaats van de "Froulju's PC". Sjanet Wijnia, Imke van der Leest en Louise Krol zullen hier gehuldigd worden. Inloop is vanaf 20.30 uur en het zal duren tot 24.00 uur. Iedereen is welkom.