Wommels.nl

Previnsjetruck ‘Stop Woninginbraken’ yn Wommels

VeiligWonen

Wolle jo witte hoe’t jo ynbrekkers bûten de doar hâlde kinne? Kom dan op woansdei 27 septimber nei de Previnsjetruck ‘Stop Woningbraken’ yn Wommels. De truck stiet fan 13.00 oant 17.00 oere op De Terp. By de Previnsjetruck jouwe saakkundigen fan plysje en gemeente ynformaasje en advys oer ynbraakprevinsje. Mear ynformaasje oer de Previnsjetruck fine jo hjir.