Wommels.nl

Beste roggebrea fan Nederlân fan Bakkerij Posthuma

posthumabrea

De bakkers fan Echte Bakker Posthuma binne juster beneamd ta  beste roggebreabakkers fan Nederlân.Op de vakwedstriiden dy't yn Drachten organisearre wiene kamen se mei in geweldige wurdering fan gemiddeld een 9 as winnaars ut de bus. De bakkerij is tige grutsk op har breabakteam dat in earlik en sûn produkt fan Fryske grûn makket.