Wommels.nl

Mantelzorg

Afgelopen zaterdagmiddag 11 november was er in It Trochpaad in Wommels een middag voor mantelzorgers. De Gemeente Littenseradiel organiseerde deze middag om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Wilt u ook uw mantelzorger in het zonnetje zetten? Littenseradiel wil als een kleine blijk van waardering ‘skouderklopkes’ uitdelen aan deze mantelzorgers. Daarom vraagt de gemeente degenen die mantelzorg krijgen om zijn/haar mantelzorger voor dit ‘skouderklopke’ aan te melden. Aanmelden kan tot 1 december door middel van het formulier op de site van de gemeente.