Wommels.nl

Vandaag gemeenteraadsverkiezingen

schapen

Per 2018 zal Littenseradiel niet meer bestaan, de gemeente wordt opgeheven en opgedeeld in drie grotere gemeenten, Súdwest Fryslân, Leeuwarden en De Waadhoeke. Wommels komt bij SWF. In de NRC een uitgebreid artikel over het einde van Littenseradiel, waarin burgemeester Liemburg nog eens ingaat op het waarom van de herindeling. Op de website van de gemeente meer informatie over de verkiezingen. De stembureaus in Wommels zijn in Nij Stapert en It Dielshûs.