Wommels.nl

Fjoerwurk yn Wommels

DSC 4506

Net elkenien yn Wommels wie der like wiis mei, fral minsken mei húsdieren net at it al foar âldjiersdei ôfstutsen wurde, sa is û.o. te lêzen op Mienskip Wommels, mar it fjoerwurk wie wer rûnom yn de loft rûn de lokkich rêstich ferrûne jierweksel. Henk Bootsma hat der in pear fraaie plaatsjes fan sjitten.