Wommels.nl

Spelenderwijs leren programmeren

coderdojo

Vrijdagmiddag is er weer Coderdojo in de bibliotheek. Er kunnen nog wat deelnemers bij. Voor jeugd van 7-17 jaar en het is gratis. Je moet je wel even opgeven.

Herken je dat je kind veel handiger is met de laptop en de programma’s daarop dan jij? En dat het soms vragen heeft over programmeren of games waar jij geen antwoord op weet? Geef je kind dan op voor Coderdojo. Met een groep en deskundige vrijwilligers aan de slag. Zo is computeren ook nog een sociaal gebeuren want de kinderen leren steeds ook van elkaar. Op 16 februari is Coderdojo in Wommels. Meedoen is gratis, aanmelden kan hier: https://www.bibliothekenmarenfean.nl/agenda-sudwest-fryslan…