Wommels.nl

Donderdag 12 april jaarvergadering Doarpsbelang. 'Mis hem niet!"

logo doarpsbelang

Bericht van Dorpsbelang: "Het is prachtig om te constateren dat er steeds meer betrokken dorpsgenoten onze jaarvergadering bezoeken. Dit jaar is er een extra reden om deze avond niet te laten schieten. Er zullen vertegenwoordigers van onze nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig zijn, waaronder wethouder Maarten Offinga en onze dorpscoördinator en contactpersoon, Lize Cnossen.

Namens de gemeente zullen de heren Piet Meerdink en Remko Zijstra in de gelegenheid worden gesteld op de ‘jirpelkist’ te klimmen om de aanwezigen te informeren over subsidiemogelijkheden voor verenigingen. Lize zal namens de gemeente meer in algemene zin relevante informatie voor ons dorp over de bühne brengen.

Verder praten we jullie bij over de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op de toekomst van de Bogerman vestiging aan de Walperterwei en het plan dat we de gemeente Súdwest Fryslân in overweging hebben gegeven. Tige nijsgjirrich!

Tenslotte zullen onze dorpsgenoten, Johan Wagenaar en Tsjeard Hofstra, jullie meenemen in respectievelijk het dorpscanon-project en de Elfwegentocht, de grote uitdaging om twee weken lang fossielvrij te reizen.

 

Kortom een gevarieerd programma, waar jullie aanwezigheid en inbreng zeer op prijs wordt gesteld. We zien jullie graag op donderdag 12 april a.s. om 20.00 uur in het Dielshûs. De koffie staat klaar.

Bestuur Doarpsbelang Wommels.