Wommels.nl

Een nieuwe buurtsportcoach

karin

Nu Wommels bij Súdwest-Fryslân hoort hebben we ook een nieuwe buurtsportcoach. Karin Batteram is de opvolgster van Lammert Harkema voor het gebied van Littenseradiel dat bij SWF gekomen is. In deze bijlage stelt zij zich aan ons voor. Met zwembad De Klomp organiseert Karin Fit en Veilig (voor basisscholen) en Timmerdorp.