Wommels.nl

Murk Okkema Wommelser van het jaar

foto Murk

Op een druk bezochte jaarvergadering van Doarpsbelang is Murk Okkema in de schijnwerpers gezet als Wommelser van het jaar. De keuze is op Murk gevallen vanwege zijn jarenlange inzet in het dorp. Meer dan 30 jaar inzet voor muziekvereniging Euphonia, sinds 1982 eerst tijdelijk, maar vanaf 1984 officieel. Bestuurswerk, verzamelen oud papier, jaarlijkse rommelmarkt, onder andere als tambour-maître voor de malletband, betrokken bij het organiseren van de vele taptoes die er zijn geweest.

Tijdens de 5e taptoe in Wommels kreeg Murk op 30 mei 2015 een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door burgemeester Liemburg en is hij benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”. 

Sinds 2004 is hij havenmeester en actief voor de jachthaven van het dorp samen met zijn vrouw Wies. Er zijn in de afgelopen jaren camperplekken bij de jachthaven gekomen en is er een nieuw sanitair gebouw gerealiseerd. Met het opknappen van de jachthaven blijven de gasten langer en klom het aantal camper-overnachtingen van 9 in 2009 naar 216 nachten in 2014.

foto Murk_2