Wommels.nl

Het Hofje of Het Dorp

hofjedorpje

Een belangrijk onderwerp op de jaarvergadering van Dorpsbelang gisteravond was de toekomst van het Bogerman-gebouw. Voor het plan om er betaalbaar wonen voor jongeren te creëren kan op de facebookpagina Bogerman 2.0 gestemd worden hoe het er uit moet komen te zien, Het Hofje of Het Dorp. Op deze website in het menu onder Het Dorp de pagina Bogerman 2.0 met de actuele stand van zaken.