Wommels.nl

'Van Melkrijder tot Fabrieksdirecteur' in It Tsiispakhûs

melkrijder

Vorige week is in besloten kring in museum It Tsiispakhûs het boek 'Van Melkrijder tot Fabrieksdirecteur' gepresenteerd. In het boek staan persoonlijke verhalen over het werken in de Friese zuivel tussen 1955 en 1980. Tien oud-werknemers in de Friese zuivel zijn geinterviewd door Jan Ybema. Zijn vader, de bekende Klaas Ybema, heeft de interviews uitgewerkt tot de verhalen in het boek. Dat is in het museum te koop voor € 22.50.