Wommels.nl

Praat met de raad

logo

‘Praat met de raad’ wordt deze keer speciaal georganiseerd voor de inwoners in de regio van Wommels. ‘Praat met de raad’ is een activiteit van de gemeenteraad die een aantal malen per jaar wordt gehouden op verschillende locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het biedt inwoners de mogelijkheid om hun raadsleden beter te leren kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio's van onze gemeente. Morgen, dinsdag 5 juni om 19.30uur kunt u praten met de raad in Wommels. Locatie is het Dielshuis.