Wommels.nl

Overlast it Trochpaad

De afgelopen periode ondervinden de gebruikers van it Trochpaad in Wommels overlast door jongeren. Waar het eerst ging om overlast door zwerfafval, is er inmiddels sprake van vernielingen en brandstichting. De wijkagent zal extra surveilleren in de buurt. Mocht u opvallende zaken zien, dan kunt u dit melden bij wijkagent dhr. Trinus Hoekstra of het algemene nummer van de politie: 0900-8844.