Wommels.nl

Parkeren in Wommels tijdens De Freule

Kaatsen

Op woensdag 8 augustus vindt het kaatsevenement “De Freule” plaats in Wommels. Bezoekers kunnen de auto parkeren op een van de drie tijdelijke parkeerterreinen, zie >>>Meer. Er wordt aan één zijde van de volgende wegen een parkeerverbod ingesteld: Van Sminialeane, Walperterwei, Keatsebaen, It Stalt en De Homeie. In verband met de veiligheid van de bezoekers is een gedeelte van de bebouwde kom van Wommels op woensdag 8 augustus de hele dag afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om ’t Noard, de Terp, ’t Bosk en Keatsebaen; verder wordt ook de straat Geins tussen ’t Bosk en Geins nummer 1a afgesloten voor verkeer. 

De parkeerterreinen worden aangewezen door vrijwilligers en parkeerverwijzingen aan de invalswegen. De terreinen zijn op de volgende locaties:

• Van Sminialeane voor bezoekers vanuit de richting Easterein;
• Hottingawei voor bezoekers vanuit de richting Bolsward en Winsum;
• Op de wegen ‘It Stalt’ en ‘De Homeie’ in de woonwijk Súdhoeke voor bezoekers vanuit de richting Súdhoeke.