Wommels.nl

Familie Chetrie uit Wommels opent restaurant in Sneek

De familie Chetrie uit Wommels, van oorsprong uit Bhutan, hebben sindskort een Indiaans-Nepals restaurant Himalayan aan het Grootzand in Sneek. Wommelsers kennen de keuken van Praalad en Arjun van het o.a. Greidhoekfestival, waar ze hun specialiteiten hebben geserveerd. In de GrootSneek een mooi artikel over de familie van Bhutan.