Wommels.nl

Henk Bootsma wint tredde priis

DSC 4206

De foto hjirnêst fan Henk Bootsma hat yn it spoarmuseum fan Utrecht de tredde priis wûn by in fotowedstriid fan CEWE. Yn it tema "Typisch Hollands" wiene 3300 foto's ynstjoerd, wêrfan 150 nominearre waarden. Henk hat in all-in trije deise reis wûn nei Berlin en ek noch in moai fotoboek en in jierabonnemint op it fotoblêd Focus. Henk syn dei koe net mear stikken. Lokwinske Henk.