Wommels.nl

Woensdag informatiebijeenkomst woononderzoek SWF

Wommels

De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Aanstaande woensdag 28 november is hier een informatiebijeenkomst over in It Dielshûs. Inloop 19.30 uur, lees hier meer.