Wommels.nl

Ondernemersfonds 2019 Wommels en Easterein

Ook voor 2019 heeft de ondernemersvereniging Wommels Easterein weer besloten om gebruik te maken van het ondernemersfonds. Net als vorig jaar kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor 6 maart a.s. via http://www.ondernemersfondsswf.nl/trekkingsgebieden.php. Op de site staan tevens de projecten vermeld die vorige jaar gebruik hebben gemaakt van de gelden. Tijdens de voorjaarsvergadering op woensdag 13 maart in it Reade Hynder om 21.:00 te Wommels zullen de aanvragen worden besproken.

Waaraan een aanvraag moet voldoen staat op www.ondernemersfondsswf.nl.

Dit betreft o.a.:

• Het project moet een collectief doel dienen in het betreffende gebied.
• Het project moet gericht zijn op het versterken van de economische vitaliteit van het gebied of de verbindingen in het gebied.

Leden van de OVWE en eigenaren die dmv de belastingaanslag meebetalen aan dit fonds zijn hierbij uitgenodigd voor de vergadering.