Wommels.nl

Lezing Hedman Bijlsma in It Tsiispakhûs

hedmanbijlsma

Zondagmiddag 3 maart 2019 houdt schrijver Hedman Bijlsma in museum It Tsiispakhûs de lezing "Under nul". Aan de hand van nostalgische foto's en prenten wijdt Hedman uit over "de wrâld fan iis en reedriden". In de lezing staat Fryslân centraal. IJs - en wintervermaak maken onderdeel uit van de Friese volkscultuur en geschiedenis. De geschiedenis van de hardrijderijen op de korte baan (Knilles Ynzes!) en de kleding, vooral die van de vrouwen, ook wel de koninginnen van de korte baan genoemd, komen ter sprake. Aan het eind van de lezing beantwoordt Hedman de vraag: "reden ze vroeger op de ijsbaan linksom of rechtsom?".

Vóóraf en na afloop van de lezing worden beelden vertoond van de ijsrevue van 1953 uitgevoerd door leden van de ijsclub Winterwille van Wommels en in de pauze is de koek-en zopietent van It Tsiispakhûs geopend.