Wommels.nl

Dorpsbelang vraagt mening jongeren over Bogerman 2.0

bogerman20

Dorpsbelang Wommels wil graag weten hoe jongeren denken over de plannen van Bogerman 2.0, waarin betaalbaar wonen voor jongeren op het terrein van het voormalige Bogermangebouw voorgesteld wordt. Middels het invullen van een enquete kunnen de jongeren hun mening kenbaar maken. Er zijn al veel reacties binnengekomen.