Wommels.nl

De Opslach werkt samen met lectoraat Taalgebruik en Leren

opslachlectoraat

Basisschool De Opslach in Wommels werkt samen met het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool aan projecten voor onderzoekend leren. Uitgangspunt is de vraag hoe leraren de taalontwikkeling en het actief verwerven van kennis gelijktijdig kunnen stimuleren. Een onderzoekende houding van leerlingen is hierbij de basis voor leren. Vanuit nieuwsgierigheid stellen leerlingen relevante vragen en gaan samen op onderzoek naar antwoorden. In dit artikel meer hierover, onder andere een leuk filmpje.