Wommels.nl

NL Doet yn Wommels 2019

logonldoet

Moarn en sneon is it wer NL Doet, de grutste frijwilligersaksje fan Nederlân. Ek yn Wommles sil op ferskate plakken klust wurde, sjoch hjir wêr. Wa't helpe wol kin him as har dêr ek oanmelde..