Wommels.nl

Open tuin morgen

moestuin

Zaterdag 13 april houdt de Feriening Folkstúnders Wommels een open tuin morgen. Wilt u een stukje grond huren voor een moes-of bloementuin? Dan bent u van harte welkom op de volkstuin aan het fietspad naar Bolsward. Van 10.00-12.00 uur zullen er leden van het bestuur aanwezig zijn om u te woord te staan.