Wommels.nl

Interessante jaarvergadering Doarpsbelang

jierfdoarpsb01

De grote zaal van It Dielshûs zat aardig vol gisteravond tijdens de jaarvergadering van Doarpsbelang Wommels. Er stonden dan ook een paar interessante onderwerpen op de agenda. Wie de nieuwe Wommelser van het jaar wordt krijgen we pas op de vrijwilligersavond van Doarpsbelang (25 mei) te horen. Verder ging het over de toekomst van het gemeentehuis, Wommels in transitie en Bogerman 2.0. 

Machiel Talsma en wethouder Mark de Man zetten de gang van zaken omtrent het gemeentehuis uiteen. Patyna hoopt binnen enkele jaren 18 appartementen klaar te hebben. Bewoners zitten dan midden in het dorp en vormen een deel van de gemeenschap.

Tsjeard Hofstra schetste de toestand van het klimaat en hoe de verandering daarvan een halt kan worden toegeroepen. In Wommels verbruikt de bebouwde omgeving de meeste energie, er is geen zware industrie. Tsjeard doorliep verschillinde scenario's om hier tot minder aardgasverbruik te komen. Kwestie is of een ieder op eigen houtje maatregelen neemt of dat er een gezamenlijke oplossing opgezet kan worden, solitair of solidair. 

Max Kooijmans presenteerde de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat is gedaan over bewoning van het Bogerman gebouw door jongeren. De uitkomst van dat onderzoek is hier in zijn geheel te lezen. Verrassenderwijs kozen de meeste geënqueteerde voor een klassiek ontwerp van de huizen achter het hooofdgebouw, waarin de meesten geen behoefte hadden aan een gemeenschappelijke ruimte. 23 april wordt de uitkomst met de raadscommissie die er over gaat besproken. Meer hierover in de Skille en bij Omrop Fryslân.

bogerman20

Verder werd er afscheid geneomen van secretaris Agnes Terpstra en kondigde Wietse Jonker aan dat De Igge zal worden opgeheven.