Wommels.nl

7 Mei verkeersafsluiting deel Hottingawei

hottinga

Op dinsdag 07 mei is een deel van de rijbaan Hottingawei in Wommels afgesloten voor het doorgaand verkeer. Aan een deel van de rijbaan Hottingawei vinden kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats (aanbrengen slijtlaag). De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Hebt u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door A. Faber te Sondel. Hebt u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Anne van Straten van aannemingsbedrijf A. Faber B.V. via het tel.nr. 06-10337471. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.