Wommels.nl

Verslagen

                                                                                                                                                6 februari 2017

 

Ambtelijk overleg met gemeente Littenseradiel.

Tijdens dit overleg komen allerlei punten aan de orde die door Doarpsbelang zijn ingebracht. Hierbij de hoofdpunten van het overleg.

1.      Passeerstroken Sudhoeke.

Het is na het aanbrengen van de passeerstroken nog steeds er lastig voor voertuigen om elkaar in de Sudhoeke te passeren.

Er komen in 2017 twee extra grote passeerstroken bij. De bestaande stroken worden dan verlengd en voorzien van puntstukken. Ook worden er reflectorpaaltjes geplaatst.

2.      Toekomstige bestemming gemeentehuis.

Begin februari 2017 tijdens het overleg werden er nog gesprekken gevoerd.

Tijdens de Meet & Greet op 14 februari jl. werd bekend gemaakt dat Patyna gaat zorgen voor een appartementencomplex voor ouderen met een gemeenschap ruimte die ook voor de inwoners voor Wommels beschikbaar is.

3.     Toekomstige bestemming Bogerman.

Ideeën en initiatieven kunnen worden aangedragen via Doarpsbelang.

Een goed overleg voor de laatste keer in deze samenstelling met de gemeente Littenseradiel.