Wommels.nl

Biljarten

In de wintermaanden speelt biljartclub Super A op de maandagavonden.
Dit jaar bestaat onze club maar liefst 25 jaar, dit zal op gepaste wijze worden gevierd.
Begin 2008 wordt voor de 25ste keer het jaarlijkse open littenseradiel biljart toernooi georganiseerd