Wommels.nl

Mededelingen

Donderdag 2 februari jaarvergadering in It Dielshûs. 20.00 uur. 

 

Attentie, attentie...
 
Wij komen vanaf 13 februari t/m 26 februari a.s bij u langs om de jaarlijkse contributie op te halen. Het bedrag is zoals gewoonlijk €5,-
Wilt u dit klaar leggen voor onze vrijwilligers?
Indien wij u niet thuis treffen is er ook een mogelijkheid om de contributie over te maken.
 
Alvast onze hartelijke dank!

 

 

De volgende feesten worden gehouden op: 15, 16 en 17 juni 2017