Wommels.nl

Fugelwacht

 


logo fugelwachtSkriuwadres:
Fûgelwacht Wommels e.o.
Fyns 7, 8731P Wommels
Tel. 0515-332590

 


Vogelwacht Wommels e.o.Bestuur

Naam Functie Adres Telefoon
Teade de Boer

Voorzitter

Aanspreekpunt nazorg Wommels Zuidwest

Geins 14, 8731 CN Wommels

06-22198651

Jan van Asselt

Secretaris

Aanspreekpunt nazorg Kûbaard Zuidwest

Fyns 7 8731CP Wommels 0515-332590
Douwe Weidenaar

Penningmeester

Aanspreekpunt nazorg Kûbaard Noordoost

Roede 14, 8731CT
Wommels
0515-332232
Sietze Douma

Ledenadministratie

Aanspreekpunt nazorg Wommels Noordoost

It Stalt 16 8731EA Wommels

06-51692348

Vacant Jeugdcoördinator

 

 
Jan Eric Valkema Coördinator zwaluwen

Knilles Ynsesstrjitte 16 8731EM Kûbaard

0515-331933

Overige taken      

Thom Vellenga

Coördinator Nestkasten Hofkamp 24, 8731 BV Wommels

0515-331513

Murk Nijdam Coördinator Nestbeschermers Slachte 4,8731 CJ Wommels 0515-331415 06-50476797

 

Doelstelling: Vogelwacht Wommels e.o. is een vereniging gericht op de bescherming van vogels in het algemeen en weidevogels in het bijzonder. De vereniging telt momenteel ruim 350 leden.  De vereniging is opgericht in 1946 en is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). De vogelwacht houdt minimaal twee keer per jaar een vergadering. Nieuws en ledeninformatie komt in de plaatselijke dorpskrant “Diggelfjoer”, daarnaast is de vogelwacht op de website van Wommels te vinden www.wommels.nl en op www.facebook.com/wachtwommelseo en www.twitter.com/wachtwommelseo.