Wommels.nl

Euphonia


Voor informatie:
www.euphonia.nl

 

 


Muziekvereniging Euphonia Wommels heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het beoefen van de muziek in de ruimste zin van het woord met alle daartoe geëigende middelen. Dit trachten we te bereiken door het geven van muzieklessen en repetities, het in bruikleen, huur og huurkoop geven van muziekinstrumenten en bladmuziek en het geven van concerten en het begeleiden en opluisteren van diverse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn Freuledei, Anjercollecte, intocht Sint Nicolaas, begeleiding Stille Week en begeleiding Eerste Kerstdag.

De vereniging is lid van de Nederlandse Friese Muziek Federatie.

De afdelingen van de muziekvereniging Euphonia Wommels zijn:

* Leerlingenorkest
* Jeugdorkest
* Harmonieorkest
* A / B / C majorettegroep
* Melody en Percussion Band