Wommels.nl

It Skarrelspultsje

Kinderdagverblijf "It Skarrelspultsje"

p/a: Brede School "It Trochpaad", Walperterwei 14/b, 8731 CD Wommels

Openingstijden: reguliere psz van 8.30 tot 10.45 uur en verlengde psz van 8.30 tot 11.45 uur
Registratienummer LRK:  867965174

Kinderdagverblijf "It Skarrelspultsje" is gehuisvest in de Brede School "It Trochpaad" te Wommels.
Op deze locatie kunt u naast het reguliere gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk ook kiezen voor de verlengde peuteropvang. Dit is een combinatie van peuterspeelzaal en dagopvang, waarbij ouders extra tijd kunnen inkopen na afloop van een peuterspeelzaalgroep.

Zie voor verdere informatie bij verlengde peuteropvang.

Leidsters: 
maandagochtend Pytsje Bosma en Janna Wijnia
dinsdagochtend Pytsje Bosma en Afke Walda
woensdagochtend Pytsje Bosma
donderdagochtend Pytsje Bosma en Janna Wijnia
vrijdagochtend Pytsje Bosma en Afke Walda

Tel.: 06-57265802

Dagdelen: maandag- en donderdagochtend
                    dinsdag- en vrijdagochtend

De woensdagochtend is specifiek voor de peuterplusgroep bedoeld (zie voor meer informatie bij de peuterplusgroep)