Wommels.nl

Basisschool De Opslach

OBS de Opslach: per ingang van 1 september 2012 werkt de school samen in een onderwijsteam met vijf scholen uit Littenseradiel.