Wommels.nl

Dagcentrum

Het Dagcentrum is een voorziening van woonzorgcentrum Nij Stapert. Binnen het zorgcentrum is een aparte ruimte ingericht waar onze gasten bij elkaar komen. Zij kunnen 6 dagen in de week van maandag tot en met vrijdag meedoen aan de door deskundige begeleiding georganiseerde activiteiten.
 
Deelname betekent uitbreiding van de sociale contacten, een steuntje in de rug om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te behouden of te vergroten.
 
Voor wie is het dagcentrum bedoeld?
  • Bent u door een handicap beperkt mobiel geworden en daardoor in een sociaal isolement gekomen?
  • Heeft u een dierbare verloren en voelt u zich eenzaam?
  • Wordt u licht vergeetachtig?
 
Hoe meldt u zich aan?
Het dagcentrum wordt vergoed door de AWBZ. Om te kunnen deelnemen aan het dagcentrum heeft u een indicatie van het CIZ, Centraal Indicatiebureau Zorg, nodig. Uw huisarts, de thuiszorg of de coordinator dagverzorging kan u helpen bij het aanvragen van zo'n indicatie.
CIZ: telefoon: 088-6677777
Coördinator Dagcentrum: telefoon: 0515-334141
Open middagen
Af en toe houden wij een open middag om mensen van de gemeente Littenseradiel de kans te geven  een "kijkje" bij ons te nemen. Tevens geven wij onze nieuwe cliënten de kans om samen met familie een dagje onze gast te zijn, samen te kijken waar onze activiteiten uit bestaan is extra gezellig met één van je kinderen. Ons dagprogramma bestaat uit verschillende activiteiten, zoals meer bewegen voor ouderen, creatieve activiteiten en geheugentrainingen.

Wilt u een dagje komen, neem dan even contact op met de coördinator van het dagcentrum. Schroom niet, tot ziens in Nij Stapert!