Wommels.nl

 1. Woensdag informatiebijeenkomst woononderzoek SWF

  Zondag 25 November 2018

  Wommels

  De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Aanstaande woensdag 28 november is hier een informatiebijeenkomst over in It Dielshûs. Inloop 19.30 uur, lees hier meer.

 2. Ledenvergadering Winterwille 2018

  Dinsdag 20 November 2018

  IMG 2657

  Het nieuwe schaatsseizoen staat weer voor de deur. Dat betekent ook dat de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub Winterwille weer gepland staat en wel op maandagavond 26 november om 20:00 in het Reade Hynder.

 3. Ynfojûn WEK oer Fan it gas ôf

  Zaterdag 17 November 2018

  WEK logo

  Kommende tiisdeitejûn hâldt de Wommelser Enerzjy Koöperaasje yn It Dielshûs foar alle Wommelsers en omwennenden in ynfojûn oer hoe't je yn in doarp mei syn allen der op ta kinne gjin gas mear te brûken. Sjoerd Ypma fan Duurzaam Heeg weidet út oer in pilotproject dat Heech mei de gemeente Súdwest-Fryslân docht: "Heeg van het gas af". Beleidsadviseur duurzame ontwikkeling fan SWF Peter Dijkstra bringt de ynstek fan de gemeente foar it ljocht. SWF wol al yn 2030 alle wenten yn de gemeente enerzjyneutraal, ek dy by ús dus. Der komme in soad saken oan de oarder dy't ek yn Wommels fan pas komme sille. De WEK hopet dat der in moaie diskusje ûntstiet ûnder de oanwêzigen en al wat sicht op inisjatyven ta gearwurking de goeie kant op.

 4. Zaterdag 24 november Intocht Sinterklaas

  Zaterdag 17 November 2018

  yntocht2018

  Volgende week zaterdag komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Wommels. De Sint stapt in de haven van de Stapertstrjitte aan wal. De Majorettes en MPB van Euphonia treden er bij op. Na de intocht is er een optocht door het dorp naar It Trochpaad. De kinderen t/m groep 4 mogen, met hun ouders, mee naar binnen. Meer over Sinterklaas in wommels op de facebookpagina Sinterklaasintocht Wommels.

 5. Open huis TMB de Jong

  Woensdag 14 November 2018

  tmb de_jong_50_jaar

  In verband met het 50-jarig jubileum organiseert TMB de Jong een OPEN HUIS op zaterdag 24 november. Iedereen die wil kennismaken met hightech in de metaalindustrie is van harte welkom. Het open huis is van 10:00 tot 16:00 uur. Op de site en op de flyer links meer informatie. 

 6. St. Maarten vanavond

  Zaterdag 10 November 2018

  stmaarten

  Omdat St. Maaten dit jaar op een zondag valt, morgen, hebben de beide basisscholen Opslach en Fûnemint voorgesteld dat de kinderen vanavond met hun lampionnen aan de deur komen zingen. Ouders zijn hierover geïnformeerd.

 7. Speelgoedbeurs in It Bynt

  Maandag 5 November 2018

  speelgoed

  Aanstaande vrijdag is er een speelgoedbeurs in It Bynt. Deze is dus niet vandaag in It Dielshûs, zoals abusievelijk in onze agenda stond. Het is vrijdagmiddag van 16.00 tot 20.00 uur.

 8. Nijntje in de bibliotheek

  Donderdag 1 November 2018

  poster-nijntje-wommels

  Volgende week woensdag is Nijntje in de bibliotheek van Wommels. Samen met muziekbeestje is er dans, muziek en voorlezen deze middag vanaf 15uur. Meer informatie op de flyer links. 

 9. Cabaret en beurs in het Dielshus

  Donderdag 1 November 2018

  proos

  Aankomende zaterdag cabaret in it Dielshus met Robbert Jan Proos. En maandag is er, ook in het Dielshus, een speelgoedbeurs. Maandag is de beurs van 16uur-20uur. Op de site en facebook pagina van it Dielshus meer informatie over deze activiteiten.

 10. Ledenvergadering OVWE

  Dinsdag 30 Oktober 2018

  thumb ovwe

  De ondernemersvereniging OVWE Wommels-Easterein heeft volgende week woensdag 7 november in Noflik Easterein vanaf 19:15 weer een ledenvergadering. Er zal ook weer worden gestemd over het wel of niet gebruik maken van het ondernemersfonds voor 2019 of dat we als meerderheid retributie aan willen vragen. Naast onze leden nodigen we ook die mensen uit die geen lid zijn maar wel vastgoed bezitten. Deze eigenaren (1 stem per adres) zijn stemgerechtigd. Na de stemming is er een lezing door Nynke de Jong.

  >>> Meer