Wommels.nl

 1. FD zoekt oplossing verkeersproblemen

  Woensdag 21 April 2010

  Autobussen staan vast, vrachtwagens kunnen elkaar amper passeren en houden het verkeer op. Voor automobilisten is het centrum van Wommels een crime. De doorstroming kan veel beter. Voor een nieuw verkeersplan heeft de gemeente Littenseradiel adviesbureau BügelHajema ingeschakeld. Het Friesch Dagblad gaat op zoek naar antwoorden op deze (en meer) vragen in een openbaar interview met Rein Hofstra, architect uit Grou. Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 28 april in It Dielshûs in Wommels. Het (gratis) programma begint om acht uur, de zaal is open om half acht. Aanmelden is niet nodig.

  >>> Meer
 2. Leefbaarheidsonderzoek

  Woensdag 21 April 2010

  De gemeente heeft op verzoek van het Senioren Platform Littenseradiel opdracht gegeven om een leefbaarheidsonderzoek uit te voeren onder de 65+'ers in Littenseradiel. Ook alle bewoners van Wommels die 65 jaar of ouder zijn hebben een enquête aan huis bezorgd gekregen. Hierin vragen over onderwerpen als wonen, zorg, welzijn, veiligheid, mobiliteit en dienstverlening. Tien jaar geleden is er ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten van beide onderzoeken zullen met elkaar worden vergeleken. Deze resultaten worden in juni verwacht.

 3. Konijnen inenten

  Dinsdag 20 April 2010

   Het is weer tijd om uw konijn te laten enten tegen myxomatose en VHD. Beide ziekten kunnen dodelijk zijn voor uw konijn. Gelukkig kunt u in Wommels uw konijnen laten inenten tegen deze ziekten. Er wordt hiervoor een open spreekuur, speciaal voor konijnen georganiseerd, en wel op woensdag 21 april en donderdag 29 april, beiden tussen 16.00-18.00 uur. Plaats van handeling is de Dierenartsenpraktijk Wommels, Lange Baan 1, 0515-331387.

  >>> Meer
 4. Iepening Swimbad

  Dinsdag 20 April 2010

   Sneon iepent Swimbad De Klomp it swimseizoen. Dit sil om 12.00 oere begjinne. Der is in ferskaat oan aktiviteiten, sa as in (bad-)moadeshow, in springkessen en boartsje mei boartesbylden/high tubes. Foar it programma klik op bygeande ôfbylding, wolle jo witte wat high tubes binnen, klik dan hjir.

 5. Finzen tusken libben en dea

  Dinsdag 20 April 2010

  Sample Image

  Op 17 april 2010 hat Jildou Elgersma, har dichtbondel “Finzen tusken libben en dea” presentearre. Yn dizze bondel steane fersen dy’t skreaun binne nei oanlieding fan in depressive perioade yn har libben.
  Yn it begjin oerhearsket it tsjuster mar geandewei wurdt it stadich wer ljocht.
  De bondel is yn de boekhandel of rjochtstreeks by Utjouwery Elikser B.V te bestellen.

 6. Reuny Iepenbiere Skoalle

  Maandag 19 April 2010

   Sneon 17 april wie der de reuny fan de Iepenbiere Legere Skoalle fan Wommels. Learlingen dy't yn de jierren 1960 - 1970 op dizze skoalle sieten troffen elkoar wer. Der is hiel wat ôfpraten en se hienen dan ek in prachtige middei/jûn yn It Dielshûs. Henk Bootsma makke wat foto's, op syn side stean noch mear.

  >>> Meer
 7. Ynspirearende jun yn Trochpaad

  Maandag 19 April 2010

  Kommende woandeitejûn kinne alle âlders die’t belutsen binne by de Brede Skoalle nei in learsume âlderjûn. Der binne tsien participanten, dat de ferwachting is dat de MFR (Multi Funksjonele Romte) fol komt te sitten! Sjoch by Lees meer.. foar de flyer mei mear ynformaasje.

  >>> Meer
 8. Kampioen

  Maandag 19 April 2010
   Covos C1 (Oosterend, Wommels, Tirns, Itens)  zijn zaterdag 17 april kampioen zijn geworden. Zij speelden de laatste wedstrijd tegen Stanfries C1 en gewonnen met 4-0. Ze hebben in deze competitie 18 wedstrijden gespeeld, en in totaal maar een verloren. Zij staan op de 1 ste plek met 79 punten, en gevolgd door nummer 2 Oudehaske die 73 punten heeft. De selectie  bestaat uit 7 spelers: Gerbrig van der Weide, Egbert Sicco Heins, Anna-Brecht Bruinsma, Dian Dijkstra, Esther Bootsma, Regina Sandstra, Femke Douma. 
  Hun sponser is Het Kniplokaeltsje in Oosterend en hun trainster en coach is Marina Miedema.
 9. Wommels got talent ......jaseker

  Maandag 19 April 2010

  De earste oanmeldings binne der! Ferskate buertferienings jouwe oan dat se al drok oan it betinken en/of oefenjen binne! Der is sels al in buertferiening dy’t har oanmelden hat mei twa muzikale acts! Kollega’s, freonenploegen, Wommelser bedriuwen, muziekgroepen, allegear kinne jimme meidwaan! Ek mei in solo-act bist tige wolkom. Sjonge, goochelje, dûnsje, breakdance, entertaine, of oare talinten?
  Lit se sjen tidens de Wommelser feesten op freed 18 juny yn de tinte!

  >>> Meer
 10. Scheepsmaatjes

  Zondag 18 April 2010
   Deze dames voeren zaterdag 17 april 2010 mee met de rondvaartboot van de Zonnebloem.
  Hier genieten ze van de zon tijdens een pauze in Grou.De sfeer en de scheepskost aan boord waren uitstekend. Tineke Fahner dankt namens de opvarenden uit Makkum, Wommels en Blauwhuis alle vrijwilligers van de Zonnebloem.